PAREX – G

je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou matracov a predajom čalúnnického materiálu. Zadanie bolo, vytvoriť značku, ktorá by bola schopná reprezentovať firmu a odlíšiť ju od konkurencie. Zároveň bolo potrebné zmeniť celú korporátnu identitu a vytvoriť pútavý web a elektronický obchod, ktorého súčasťou bolo vytvorenie 3D modelov ponúkaného sortimentu.

Súčasťou zákazky bolo vyhotovenie jednoduchých vizualizácií matracov a ďalších produktov z portfólia spoločnosti. Podľa zadania bolo zhotovených približne 40 typov matracov.

error: Content is protected !!