koncept-logo-krupina3

Víťazný návrh logotypu
pre mesto Krupina.

Verejnú súťaž na návrh logotypu,
vyhlásilo mesto Krupina koncom roku 2018.
Do súťaže bolo prihlásených spolu 8 návrhov.
Víťazný návrh vybrala odborná porota 15. marca 2019.

Základná podoba logotypu v troch farebných variantoch.

logo-mesto-krupina
logo-mesto-krupina3
logo-mesto-krupina2

Slogan (claim) pod logom

„slobodné mesto“ vyjadruje jednak historický význam a postavenie mesta v minulosti, ako slobodného kráľovského mesta a zároveň súčasné fungovanie mesta ako samosprávy.

logo-mesto-krupina-claim
logo-mesto-krupina-claim3
logo-mesto-krupina-claim2

Použitie loga v kombinácii s erbom mesta

Jednou z požiadaviek v zadaní bolo, možnosť použitia nového logotypu v kombinácii s historickým erbom mesta Krupina.

logo-mesto-krupina-claim-erb
logo-mesto-krupina-claim-erb3
logo-mesto-krupina-claim-erb2
logo-mesto-krupina-erb
logo-mesto-krupina-erb3
logo-mesto-krupina-erb2

Koncepcia logotypu

Vartovka v súčasnosti nesporne patrí k najvýznamnejším a zároveň najznámejším symbolom mesta Krupina,
preto bolo výzvou jej zakomponovanie do samotného logotypu nenásilnou formou.

Ďalším použitým symbolom je kráľovská koruna, ktorá predstavuje významné historické postavenie mesta
v minulosti a zároveň jej cípy symbolizujú panorámu striech mesta.

koncept-logo-krupina1

VARTOVKA

znamienka-logo-koncept
koncept-logo-krupina

KRÁĽOVSKÁ KORUNA

koncept-logo-krupina2

PANORÁMA MESTA

znamienka-logo-koncept2
koncept-logo-krupina3

VÝSLEDNÝ LOGOTYP

Farebnosť logotypu

Farebnosť logotypu vychádza z použitia zlatej farby v erbe mesta, ktorá je doplnená základnou čiernou, podobne, ako kontúry erbu. Zlatá farba má vo farebnom CMYKovom priestore presne určenú hodnotu 0, 20, 100, 30. Pri technológii tlače, ktorá umožňuje dotlač zlatou farbou, je táto uprednostnená.

koncept-logo-krupina-farebnost
znamienka-logo-koncept-CMYK

ZLATÁ
CMYK 0, 20, 100, 30

znamienka-logo-koncept-CMYK2

ČIERNA
CMYK 0, 0, 0, 100

logo-mesto-krupina

Upomienkové predmety

mesto-krupina-logotyp
mesto-krupina-logotyp
kniha-krupina-logo
logotyp-mesto-krupina
error: Content is protected !!