Obálka farského časopisu Kéfas pre farnosť Narodenia Panny Márie v Krupine.

error: Content is protected !!