Logotyp pre
Mgr. Gabriela Gurová

Profesionálna tlmočníčka a prekladateľka od roku 2011.


Absolventka odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii anglický a taliansky jazyk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia na univerzite štipendistka vlády Talianskej republiky – príprava diplomovej práce v talianskom jazyku na tému Interkultúrne rozdiely v komunikácii medzi slovenskými a talianskymi podnikateľmi na rímskej univerzite Università degli Studi Roma 3.


Odborníčka na komunikáciu a kultúru vďaka viacerým dlhodobým pobytom v zahraničí (Veľká Británia, Malajzia, Taliansko).


Praktické skúsenosti nadobudnuté v britskej spoločnosti zaoberajúcej sa recykláciou špeciálnych plastov, u americko-talianskeho tour operátora a v talianskej spoločnosti so sídlom na Slovensku zaoberajúcu sa výrobou technického športového oblečenia.


Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov od roku 2013.

error: Content is protected !!